Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

DAVYD LUQUE a la innovació en les tecnologies de la informació i la comunicació

Type of activity
Award or recognition
Award
DAVYD LUQUE a la innovació en les tecnologies de la informació i la comunicació
Result
Segon Premi
Group of research
CNDS - Computer Networks and Distributed Systems

Participants