Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Mart-Terra: Una anatomia comparada

Type of activity
Collaboration in exhibitions
Catalogue
Mart-Terra: una antomia comparada
Start date
2005-10-08
End date
2012-12-31
Description
Una exposició sobre la temàtica de la comparació del planeta Mart amb la Terra, fent èmfasi en la seva estructura interna, processos de sedimentació, hidrologia i meteorologia.
Group of research
CRnE - Barcelona Research Center in Multiscale Science and Engineering
NEMEN - Nanoengineering of Materials Applied to Energy

Participants