Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

ANiComp - Numerical analysis and scientific computation

Total activity: 624
Type
Research group
Type of group
UPC research group
Acronym
ANiComp
Address
c/ Jordi Girona, 3 Open in new window
City
08034 Barcelona
URL
https://futur.upc.edu/ANiComp Open in new window
Objectives
El grup ha treballat en diversos temes relacionats amb la simulació de problemes complexos en ciència i enginyeria computacional governats per equacions en derivades parcials. Per una banda, s'ha treballat en el desenvolupament d'algorismes de descomposició de dominis multinivell altament escalables que puguin explotar de forma eficient els supercomputadors més grans del món, posicionant el codi científic del grup en el High-Q Club dels codis més escalables del món. Per una altra banda, s'ha treballat en la simulació de manufactura additiva.
Keywords
anàlisi numèrica, computació en paral·lel, càlcul científic, elements finits, enginyeria computacional, simulació
Fill in details (researchers incharge only)

Scientific and technological production

1 to 50 of 624 results