Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

ATEM - Structural and Materials Technology

Total activity: 2128
Type
Research group
Type of group
UPC research group
Acronym
ATEM
Address
Enginyeria de la Construcció. Edifici C1. Despatx 201C c. Jordi Girona, 1-3 Open in new window
City
08034 Barcelona
URL
https://futur.upc.edu/ATEM Open in new window
Objectives
L'activitat científica del grup se centra en l'anàlisi i disseny d'estructures mitjançant el desenvolupament de models conceptuals i numèrics i la realització d'assaigs en laboratori per conèixer el seu comportament i verificar els models desenvolupats. L'objectiu és avaluar la seguretat, funcionalitat i durabilitat de les estructures sota càrregues estàtiques, sísmiques i accions ambientals. L'activitat del grup inclou també la caracterització mecànica, física i química i el reciclatge dels materials estructurals així com el disseny sostenible d'estructures i d'intervencions pel seu reforçament i remodelació. L'àmbit de treball s’estén tant a edificis i infraestructures del transport com a construccions del patrimoni històric, estructures “off shore” per a captació d'energia eòlica i altres tipus. S'estudien estructures de formigó armat i pretesat, metàl·liques i mixtes, d'obra de fàbrica, de fusta, de polímers reforçats amb fibres i d'aliatges amb memòria de forma, entre d'altres.
Keywords
acer, aliatges amb memòria de forma (SMA), anàlisi, assaigs a gran escala, ciment, construccions històriques, disseny, durabilitat, estructures, estructures metàl·liques, estructures “off shore”, formigó armat, formigó pretesat, formigó reciclat, materials, models numèrics, obra de fàbrica, polímers reforçats amb fibres (FRP), reforçament, resiliència, sostenibilitat
Links of interest
ATEM website Open in new window
Fill in details (researchers incharge only)

Scientific and technological production

1 to 50 of 2128 results