Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

BAMPLA - Design and Evaluation of Broadband Networks and Services

Total activity: 1325
Type
Research group
Type of group
UPC research group
Acronym
BAMPLA
Address
C. Esteve Terradas, 7, Edifici C4C Open in new window
City
08860 Castelldefels
URL
https://recerca.upc.edu/bampla/ Open in new window
Objectives
BAMPLA té com a missió esdevenir un grup de recerca internacional d’excel·lència, que centra l’activitat de recerca, transferència de coneixements i impacte social, al voltant de la softwarització de serveis i aplicacions de xarxa d’Internet per a 5G. El grup té una doble dimensió, d’una banda actua a nivell internacional, nacional o local, i d’altra realitza activitats amb altres centres de recerca, universitats, empreses, administració i usuaris.

BAMPLA participa i lidera projectes internacionals i nacionals referents en la seva àrea, creant un ecosistema de recerca format per doctorands internacionals, personal de suport i una plataforma HW/SW (amb dispositius de xarxa d'alta capacitat, connexió internacional, diferents entorns de virtualització i eines de simulació i monitorització), que ens ha permès generar publicacions de primer nivell, desenvolupar projectes amb empreses internacionals, crear noves empreses, generar patents i realitzar transferència a l’entorn social.

Aquestes activitats han generat una producció científica d’impacte internacional: més de 110 publicacions, 8 tesis doctorals, 14 projectes EU, més d’1.5 Meuros en projectes i convenis, acords amb centres de recerca europeus, mobilitat internacional de personal investigador, beques doctorals (Marie Curie,MINECO), i creació d’una spin-off, entre d’altres indicadors.
Keywords
5G, Core Networks, Internet, Network Function Virtualization (NFV), Optical Access Networks (xPON), P4, Performance Evaluation, Software Defined Networks (SDN), Software Networks, Synchronous Networks, Visual Light Communications (VLC)
Fill in details (researchers incharge only)
 • Chaparro Valero, Pedro Alonso
  (until 2010-04-16)
 • de Andrade Jardin, Marilet
  (until 2012-07-18)
 • Domenech Rinaldi, Sergi
  (until 2010-04-16)
 • González González, Susana
  (until 2004-11-19)
 • Gutierrez Gonzalez, Luis Maria (67)
  (until 2014-08-31)
 • Mataix Oltra, Jorge (64)
  (until 2018-08-31)
 • Miguelez Ortiz, Xavier
  (until 2012-07-18)
 • Raspall Chaure, Federico
  (until 2016-08-31)
 • Triay Marques, Joan
  (until 2012-07-18)

Scientific and technological production

1 to 50 of 1325 results