Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

BIOART - Biosignal Analysis for Rehabilitation and Therapy

Total activity: 414
Type
Research group
Type of group
UPC research group
Acronym
BIOART
Address
ETSEIB. Campus Sud. Avda Diagonal 647 - EEBE. Campus Diagonal Besòs. Av. d'Eduard Maristany, 16 Open in new window
City
08028 Barcelona
URL
https://bioart.upc.edu/ Open in new window
Objectives
El Grup aplica tècniques d'enginyeria al camp mèdic per millorar els processos de rehabilitació i les teràpies clíniques. S'avaluen i monitoritzen mitjançant el processament de biosenyals multicanal (electromiogràfics, electroencefalogràfics, etc.) i l'anàlisi del sistema respiratori. Els algorismes es dissenyen eficientment per tal que les tècniques es puguin adaptar i aplicar a estudis respiratoris, neuromusculars i neurològics. Els objectius són:

1) Avaluació de l'activitat cerebral per ajudar al diagnòstic de malalties neurodegeneratives i a l'eficàcia del tractament ja sigui farmacològic o no.
2) Desenvolupar eines quantitatives per monitoritzar l'activitat muscular i fatigabilitat, així com estratègies de control del sistema nerviós central (SNC) per a l'activació muscular durant exercicis de rehabilitació.
3) Noves eines d'ajut al metge per a la ventilació assistida de malalts amb insuficiència respiratòria Aguda i monitorització de les malalties ventilatòries mitjançant músculs respiratoris.
Keywords
biomedical engineering, electroencephalography, electromyography, magnetoencephalography, neurodegenerative diseases, processing of biomedical signals, respiratory system
Fill in details (researchers incharge only)

Scientific and technological production

1 to 50 of 414 results