Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

CREDA - Centre for Agrifood Economics and Development

Total activity: 714
Type
Research group
Type of group
UPC research group
Acronym
CREDA
Address
Esteve Terradas, 8 Open in new window
City
08860 Castelldefels
URL
http://www.creda.es/home/ca Open in new window
Objectives
El CREDA-UPC-IRTA es crea per impulsar treballs de recerca i transferència en els àmbits de l'economia i les ciències socials aplicats al sector agroalimentari, així com comprendre millor les complexes relacions que uneixen el sector agroalimentari amb el territori i el medi natural. L’activitat de recerca del grup es pot agrupar en cinc línies principals. En primer lloc l’anàlisi de la competitivitat de la cadena agroalimentària, amb especial interès en les relacions de preus i la seva volatilitat. La segona se centra en l’anàlisi de la demanda d’aliments i el comportament del consumidor. La tercera s’enfoca cap a l’anàlisi de les polítiques agràries, posant especial èmfasi en les decisions de producció. La quarta, desenvolupada recentment, s’enfoca al desenvolupament rural i a la medició de la sostenibilitat. Finalment, la quinta àrea està relacionada amb les nostres activitats de transferència centrades en el disseny de sistemes d’informació per a la presa de decisions.
Keywords
Decisions de producció, comportament del consumidor, crisis alimentàris, demanda d’aliments, economia experimental, efectes de les polítiques públiques, eficiència, obesitat, transmissió de preus al llarg de la cadena comercial
Fill in details (researchers incharge only)

Scientific and technological production

1 to 50 of 714 results