Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

CSC - Components and Systems for Communications Research Group

Total activity: 1190
Type
Research group
Type of group
UPC research group
Acronym
CSC
Address
Edifici C4C. Esteve Terradas, 7 Open in new window
City
08860 Castelldefels
URL
http://www.tsc.upc.edu/csc/ Open in new window
Objectives
El grup basa la seva activitat en la investigació de nous circuits, tècniques i metodologies per al desenvolupament de transceptors i implementació de capa ràdio de sistemes de comunicacions avançats. Les activitats del grup se centren tant en solucions maquinari com en solucions software específiques, focalitzades en les temàtiques següents: desenvolupament de tècniques avançades de disseny de filtres, circuits passius reconfigurables, filtres i xarxes d'adaptació d'antenes i amplificadors, caracterització i modelització del comportament no lineal de circuits passius i actius, tècniques de reducció del factor de cresta (CFR) i predistorsió digital (DPD) per a la linealització d'amplificadors, tècniques de seguiment d'envoltant per incrementar l'eficiència d'amplificadors, noves arquitectures ràdio basades en la forma d'ona middleware software design radio per a entorns d'informàtica en núvol (cloud computing), i gestió de recursos del sistema per millorar l'eficiència energètica dels equips de comunicació.
Keywords
amplificadors de potència, circuits reconfigurables, comunicacions, dispositius electroacústics, eficiència energètica, filtres, linealització, microones, radiofreqüència, transmissors
Fill in details (researchers incharge only)

Scientific and technological production

1 to 50 of 1190 results