Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

CommSensLab-UPC - Centre Específic de Recerca en Comunicació i Detecció UPC

Total activity: 4859
Type
Research group
Type of group
Specific research center
Acronym
CommSensLab-UPC
Address
C. Jordi Girona, 1-3, Edifici D4, Campus Nord Open in new window
City
08034 Barcelona
URL
https://www.tsc.upc.edu/en/research/research-groups/commsenslab Open in new window
Objectives
El Centre Específic de Recerca en Comunicació i Detecció-UPC (CommSensLab-UPC) és una Unitat
d'Excel·lència Maria de Maeztu que dedica els seus esforços en la recerca i formació en l'àmbit de
l'enginyeria electromagnètica que inclou els següents camps: electromagnetisme computacional,
caracterització de dispositius i materials, circuits, subsistemes i disseny de sistemes complexos,
algorismes per a l’anàlisi de dades en un rang de freqüències que va des del MHz fins al rang òptic
incloent el rang de freqüències THz per a aplicacions en comunicacions, mèdiques i biosensors, i
teledetecció.
Agrupa les integrants dels actuals grups de recerca de la UPC: AntennaLab, RSlab i RF&MW.
Les línies d'actuació de CommSensLab-UPC són les següents:
1. Dispositius i materials
En el marge freqüencial d’interès que abasta des de les centenes de MHz fins els THz i les
freqüències òptiques, la caracterització de materials i dispositius i el disseny, construcció i mesura
dels elements basics de qualsevol sistema de comunicació, mesura i teledetecció com poden ser
antenes, filtres, mescladors, amplificadors i detectors són la base sobre la que es fonamenten les
activitats del centre de recerca.
2. Electromagnetisme Computacional
La resolució numèrica de la interacció de les ones electromagnètiques amb la matèria mitjançant
l'ús de tècniques computacionals permet el disseny de nous dispositius, desenvolupar nous
algorismes de mesura i concebre nous sistemes de detecció.
3. Subsistemes
La integració de subsistemes transmissors/receptors com blocs constitutius de qualsevol sistema
de comunicació i teledetecció, així com la seva miniaturització i reducció de consum permeten el
desplegament de sistemes embarcats en petites plataformes (UAV, nano-satèl·lits), així com el seu
desplegament massiu (loT).
4. Sistemes de Teledetecció i Comunicació.
La concepció, simulació, integració de sistemes de teledetecció i comunicació i l'explotació de les
seves dades.
5. Integració i fusió de sensors.
Integració i fusió de dades de múltiples sensors per a la caracterització de l'entorn a tots els nivells
d'escala.
Keywords
Commsenslab-upc
Fill in details (researchers incharge only)

Scientific and technological production

1 to 50 of 4859 results