Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

DRM - Dosimetry and Medical Radiation Physics

Total activity: 2498
Type
Research group
Type of group
UPC research group
Acronym
DRM
Address
Institut de Tècniques Energètica. Av. Diagonal, 647. Pavelló C Open in new window
City
08028 Barcelona
URL
https://futur.upc.edu/DRM Open in new window
Objectives
Els objectius estan relacionats amb l'estudi teòric i experimental de les radiacions ionitzants i en les seves aplicacions, especialment en l'àmbit de la salut. Hi ha 4 línies de treball: (i) física de radiacions; (ii) radiofísica mèdica; (iii) protecció radiològica; (iv) radioactivitat ambiental. Una part de l'activitat està enfocada a aspectes teòrics de la interacció de la radiació amb la matèria i al desenvolupament de programes avançats de simulació Monte Carlo del transport d'aquesta radiació. Una altra part utilitza instrumentació nuclear i eines de càlcul per abordar problemes diversos en els àmbits de la dosimetria, radioteràpia, anàlisi de materials, caracterització d'instruments (mèdics, industrials, etc.), anàlisi de radioactivitat en mostres ambientals i per determinar l'impacte de les esmentades radiacions sobre la salut humana.
Keywords
Radiacions ionitzants, dosimetria, radioactivitat ambiental, radiofísica mèdica, radioprotecció, simulació Monte Carlo, transport de radiació
Fill in details (researchers incharge only)

Scientific and technological production

1 to 50 of 2498 results