Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

EGEO - Geomatics Engineering

Total activity: 595
Type
Research group
Type of group
UPC research group
Acronym
EGEO
Address
C/ Jordi Girona, 1-3 (Mòdul D2) Open in new window
City
08034 Barcelona
URL
https://egeo.upc.edu Open in new window
Objectives
El grup treballa en l'àmbit d'enginyeria geomàtica. Al tractar-se d'un àrea transversal els mètodes i tècniques pròpies són aplicats a altres àmbits com pot ser l'enginyeria civil, gestió de riscos, gestió i representació del patrimoni, etc amb especial atenció als nous sensors i tècniques per a la captura, processat, emmagatzematge i tractament de la informació geogràfica.
Keywords
cartografia, cartografia digital, enginyeria civil i ambiental, fotogrametria, geodèsia, geoinformació, geomàtica, làser escàner, models 3D, topografia
Links of interest
WEB del grupo Open in new window
Fill in details (researchers incharge only)

Scientific and technological production

1 to 50 of 595 results