Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Scientific and technological production

1 to 36 of 36 results
 
 • Grup de recerca HABITAR

   Monteys, F.; Salvado, N.; Puigjaner, A.; Sauquet, R.; Mària, M.; Callis, E.; Jover, C.; Fuertes, P.
  Competitive project
  Loading...
 • La calle, espacio común activo

   Sauquet, R.; Monteys, F.; Mària, M.; Fuertes, P.; Marcos, C.; Callis, E.; Puigjaner, A.; Steegmann, D.; Santolaria, A.; Fernandez, C.; Arboix-Alió, A.; Jover, C.
  Collaboration in exhibitions
  Loading...
 • Del camp al mercat. El valor de l'agricultura de proximitat

   Sauquet, R.; Fernandez, C.; Marcos, C.; Callis, E.; Puigjaner, A.; Mària, M.; Fuertes, P.; Monteys, F.
  Collaboration in exhibitions
  Loading...
 • Rehabitar : la casa, el carrer, la ciutat

   Monteys, F.; Mària, M.; Fuertes, P.; Puigjaner, A.; Sauquet, R.; Marcos, C.; Callis, E.; Fernandez, C.
  Date of publication: 2013
  Book
  Loading...
  Image
 • Premio Retina Arq

   Monteys, F.; Mària, M.; Fuertes, P.; Puigjaner, A.; Sauquet, R.; Marcos, C.; Callis, E.; Fernandez, C.
  Award or recognition
  Loading...
 • Rehabitar en nueve episodios

   Mària, M.; Monteys, F.; Fuertes, P.; Sauquet, R.; Puigjaner, A.; Marcos, C.; Callis, E.; Fernandez, C.
  Date of publication: 2012-09-03
  Book
  Loading...
  Image
 • Docoplato  Open access

   Puigjaner, A.; Lopez, G.; Callis, E.
  Architectural competition
  Loading...
  Access to the full text
 • Recerca sobre criteris de planificació, programació, disseny arquitectònic i factors de sostenibilitat dels centres d’allotjament d’empreses de referència  Open access

   Fuertes, P.; Mària, M.; Sauquet, R.; Callis, E.; Marcos, C.; Puigjaner, A.; Cuchi, A.
  Date: 2012-04-04
  Report
  Loading...
  Access to the full text
 • Fantàstica  Open access

   Monteys, F.; Mària, M.; Fuertes, P.; Puigjaner, A.; Sauquet, R.; Marcos, C.; Callis, E.; Fernandez, C.
  Architectural competition
  Loading...
  Access to the full text
 • 13 Biennal d'Arquitectura de Venècia

   Mària, M.; Monteys, F.; Fuertes, P.; Puigjaner, A.; Sauquet, R.; Marcos, C.; Callis, E.; Fernandez, C.
  Award or recognition
  Loading...
 • REHABITAR [9] Mudanzas

   Mària, M.; Monteys, F.; Fuertes, P.; Sauquet, R.; Puigjaner, A.; Marcos, C.; Callis, E.; Fernandez, C.; Brosa, V.; Marti, C.
  Collaboration in exhibitions
  Loading...
 • REHABITAR [7] Entrar por el balcón

   Mària, M.; Monteys, F.; Fuertes, P.; Puigjaner, A.; Sauquet, R.; Marcos, C.; Fernandez, C.; Callis, E.; Brosa, V.; Marti, C.
  Collaboration in exhibitions
  Loading...
 • REHABITAR [8] Abandono y Oportunidad

   Mària, M.; Monteys, F.; Fuertes, P.; Puigjaner, A.; Sauquet, R.; Marcos, C.; Fernandez, C.; Callis, E.; Marti, C.; Brosa, V.
  Collaboration in exhibitions
  Loading...
 • rehabitar: más puertas (5)

   Mària, M.; Monteys, F.; Fuertes, P.; Puigjaner, A.; Sauquet, R.; Marcos, C.; Callis, E.; Fernandez, C.
  Collaboration in exhibitions
  Loading...
 • rehabitar: fuera de lugar (6)

   Monteys, F.; Mària, M.; Fuertes, P.; Puigjaner, A.; Sauquet, R.; Marcos, C.; Callis, E.; Fernandez, C.
  Collaboration in exhibitions
  Loading...
 • Rehabitar: la casa, el carrer i la ciutat

   Monteys, F.; Mària, M.; Fuertes, P.; Sauquet, R.; Puigjaner, A.; Marcos, C.; Linares, O.; Callis, E.; Fernandez, C.
  Competitive project
  Loading...
 • Domesticar la calle (Proyecto Rehabitar) = Domesticating the street (Rehabitar project)

   Monteys, F.; Mària, M.; Fuertes, P.; Puigjaner, A.; Sauquet, R.; Callis, E.; Fernandez, C.
  A+T: revista de arquitectura y tecnolog¿a
  num. 35-36, p. 304-315
  Date of publication: 2010-11-01
  Journal article
  Loading...
 • Teóricas : habitar

   Monteys, F.; Mària, M.; Fuertes, P.; Puigjaner, A.; Sauquet, R.; Marcos, C.; Callis, E.; Amargós, M.; Fernandez, C.
  Date of publication: 2010-11
  Book chapter
  Loading...
  Image
 • REHABITAR [4] Domesticar la calle: las plantas bajas

   Monteys, F.; Mària, M.; Fuertes, P.; Sauquet, R.; Marcos, C.; Puigjaner, A.; Callis, E.; Linares, O.; Fernandez, C.
  Collaboration in exhibitions
  Loading...
 • Domesticar la calle: Rehabitar la calle [3]

   Monteys, F.; Mària, M.; Fuertes, P.; Puigjaner, A.; Sauquet, R.; Marcos, C.; Callis, E.; Fernandez, C.
  Collaboration in exhibitions
  Loading...
 • Rehabitar : la calle [3]  Open access

   Monteys, F.; Mària, M.; Fuertes, P.; Puigjaner, A.; Sauquet, R.; Marcos, C.; Callis, E.; Fernandez, C.
  Date of publication: 2010-09
  Book
  Loading...
  Access to the full text
 • Rehabitar : las plantas bajas [4]  Open access

   Monteys, F.; Mària, M.; Fuertes, P.; Puigjaner, A.; Sauquet, R.; Marcos, C.; Callis, E.; Fernandez, C.
  Date of publication: 2010-09
  Book
  Loading...
  Access to the full text
 • Rehabitar : habitaciones satélite (2)  Open access

   Monteys, F.; Mària, M.; Fuertes, P.; Puigjaner, A.; Sauquet, R.; Marcos, C.; Callis, E.; Linares, O.; Fernandez, C.
  Date of publication: 2010-06-30
  Book
  Loading...
  Access to the full text
 • REHABITAR (2) Habitaciones satélite

   Monteys, F.; Mària, M.; Fuertes, P.; Puigjaner, A.; Sauquet, R.; Marcos, C.; Callis, E.; Fernandez, C.
  Collaboration in exhibitions
  Loading...
 • REHABITAR en nueve episodios (1)

   Monteys, F.; Mària, M.; Fuertes, P.; Puigjaner, A.; Sauquet, R.; Marcos, C.; Callis, E.; Linares, O.; Fernandez, C.
  Collaboration in exhibitions
  Loading...
 • Rehabitar en nueve episodios (1)  Open access

   Monteys, F.; Mària, M.; Fuertes, P.; Puigjaner, A.; Sauquet, R.; Marcos, C.; Callis, E.
  Date of publication: 2010-03
  Book
  Loading...
  Access to the full text
 • ¿Y el techo?  Open access

   Puigjaner, A.; Monteys, F.; Callis, E.
  Quaderns d'arquitectura i urbanisme (Ed. trilingüe)
  num. 258, p. 62-71
  Date of publication: 2009-04-01
  Journal article
  Loading...
  Access to the full text
 • ¡En la calle, como en casa!  Open access

   Monteys, F.; Callis, E.; Puigjaner, A.
  Quaderns d'arquitectura i urbanisme (Ed. trilingüe)
  num. 257, p. 62-75
  Date of publication: 2009-01
  Journal article
  Loading...
  Access to the full text
 • Cafè, copa i puro  Open access

   Monteys, F.; Callis, E.; Puigjaner, A.
  Quaderns d'arquitectura i urbanisme (Ed. trilingüe)
  num. 256, p. 46-55
  Date of publication: 2007-12
  Journal article
  Loading...
  Access to the full text
 • La ciutat, la cantonada i la casa  Open access

   Monteys, F.; Callis, E.; Puigjaner, A.
  Quaderns d'arquitectura i urbanisme (Ed. trilingüe)
  num. 255, p. 56-69
  Date of publication: 2007-10
  Journal article
  Loading...
  Access to the full text
 • Llenar un vacío  Open access

   Monteys, F.; Callis, E.; Puigjaner, A.
  Quaderns d'arquitectura i urbanisme (Ed. trilingüe)
  num. 254, p. 56-65
  Date of publication: 2007-07
  Journal article
  Loading...
  Access to the full text
 • ¿Y si las piezas de una vivienda están situadas en un local discontinuo?  Open access

   Monteys, F.; Callis, E.; Puigjaner, A.
  Quaderns d'arquitectura i urbanisme (Ed. trilingüe)
  num. 253, p. 62-73
  Date of publication: 2007-04
  Journal article
  Loading...
  Access to the full text
 • K spa tios!! vocabulario de la habitación  Open access

   Monteys, F.; Callis, E.; Puigjaner, A.
  Quaderns d'arquitectura i urbanisme (Ed. trilingüe)
  num. 251, p. 60-69
  Date of publication: 2007-01
  Journal article
  Loading...
  Access to the full text
 • 4169 viviendas, 91 actuaciones del Incasol a examen  Open access

   Monteys, F.; Callis, E.; Puigjaner, A.
  Quaderns d'arquitectura i urbanisme (Ed. trilingüe)
  num. 252, p. 50-63
  Date of publication: 2006-12
  Journal article
  Loading...
  Access to the full text
 • Distribució es un terme massa estret!  Open access

   Monteys, F.; Callis, E.; Puigjaner, A.
  Quaderns d'arquitectura i urbanisme (Ed. trilingüe)
  num. 250, p. 56-67
  Date of publication: 2006-07
  Journal article
  Loading...
  Access to the full text
 • El que hem menjat  Open access

   Monteys, F.; Callis, E.; Puigjaner, A.
  Quaderns d'arquitectura i urbanisme (Ed. trilingüe)
  num. 249, p. 40-52
  Date of publication: 2006-04
  Journal article
  Loading...
  Access to the full text