Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

GEOMVAP - Geometry of Manifolds and Applications

Total activity: 1357
Type
Research group
Type of group
UPC research group
Acronym
GEOMVAP
Address
Diagonal, 647 Open in new window
City
08028 Barcelona
URL
https://geomap.upc.edu/en Open in new window
Objectives
L'objectiu general del grup és aprofundir en l'estudi d'estructures geomètriques i les seves aplicacions. Les estructures geomètriques considerades són varietats algebraiques, simplèctiques o diferenciables i les seves aplicacions es centren principalment als camps de la biologia, la robòtica, la física, els sistemes dinàmics i la mecànica celeste. Per fer-ho utilitzarem diverses eines (geomètriques, algebraiques, topològiques, aritmètiques, diferencials i computacionals) i en moltes ocasions fusionarem tècniques provinent de diversos àmbits. Membres del grup treballen dintre d'equips pluridisciplinars i en línies de recerca transversals.
Keywords
algebraic manifold, control, cosmology, differentiable manifold, mechanics, quantisation, robot, symplectic manifold, topological manifold
Fill in details (researchers incharge only)

Scientific and technological production

1 to 50 of 1357 results