Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

GRXCA - Research Group on Cellular and Ad-hoc Networks

Total activity: 472
Type
Research group
Type of group
UPC research group
Acronym
GRXCA
Address
C/ Jordi Girona, 1-3 Open in new window
City
08034 Barcelona
URL
http://grxca.upc.edu Open in new window
Objectives
Els integrants del grup de recerca aporten la següent producció científica:
Participació en els projectes competitius. Els integrants del grup han participat en un ampli nombre de projectes, de diferents àmbits i amb finançament públic (1 de la Generalitat, 9 de l’Estat espanyol i 2 europeus) i privat (Telefónica Móviles, S.A.).
Publicacions. Els investigadors del grup són autors de 84 articles en revistes, 17 capítols de llibre, 231 articles a conferències nacionals i internacionals i 4 patents. Aquesta producció científica, amb un número important de cites (més de 1000 entre totes les publicacions), confereix al grup un punt d’arrencada molt important per arribar a la seva consolidació.
Els membres del grup realitzen revisions per a congressos i revistes de les dues societats més rellevants en què desenvolupen la seva recerca: IEEE i ACM. Membres del grup són membres del comitè de programa de congressos i comitè editorial de revistes de l’àmbit.
Keywords
IEEE 802.11, Localització, P2P, green networking, machine learning, optimització de procesos de xarxa, patrons de mobilitat, posicionament, xarxes ad hoc, xarxes auto organitzades, xarxes cel·lulars, xarxes sense fils heterogènies
Fill in details (researchers incharge only)

Scientific and technological production

1 to 50 of 472 results