Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

IDEAI-UPC - Intelligent Data Science and Artificial Intelligence Research Center

Type
Research group
Type of group
Specific research center
Acronym
IDEAI-UPC
Address
Av. Diagonal, 647 Open in new window
City
08028 Barcelona
URL
https://ideai.upc.edu/en Open in new window
Objectives
Potenciarà la recerca i transferència de tecnologia en els següents àmbits de la AI i l’Intelligent Data Science:
1. Algorismes d’Aprenentatge Automàtic (Machine Learning): Aquesta línia de recerca defineix el caràcter bàsic que aglutina els diferents grups de recerca.
2. Ciència de Dades i Enginyeria de dades: En aquesta línia es potenciarà la recerca en metodologies intel.ligents que permetin cercar, tractar, analitzar i extreure de les dades el coneixement rellevant contingut, entre d’altres coses, per a donar suport a la presa de decisions. Entre d’altres usos, aquesta línia proporciona també components per al
desenvolupament de la línia 4.
3. Sistemes de Processament de Llenguatge Natural: Aquesta línia se centra en el processament de la llengua, principalment en forma escrita. S’enfoca en un ampli ventall de problemes relacionats amb el processament de la llengua que va des de tasques de processament básic (anàlisi morfològica, sintàctica, semàntica) fins a aplicacions de més alt nivell (extracció d’informació, traducció automàtica, resum automàtic, resposta a preguntes, sistemes de diàleg, etc.).
4. Sistemes Intel·ligents de Suport a la Decisió: aquesta línia de recerca treballa en la creació d’algorismes, models cognitius i visualitzacions intel·ligents per donar suport efectiu a la presa de decisions d’individus i/o organitzacions. Es fa ús dels desenvolupaments teòrics de la resta d'àrees per a posar-los en pràctica en problemes reals del nostre entorn.
5. Sistemes Cognitius i de Raonament Computacional: aquesta línia de recerca resulta de combinar l’experiència dels grups de recerca integrants del CER en el desenvolupament de sistemes computacionals capaços d’emprar diferents formes de coneixement per raonar de forma autònoma i/o semi-autònoma, sovint en entorns socials i en cooperació amb altres ens intel·ligents (inclosos els humans).
6. Aplicacions, en tant que permeten (i) identificar i definir problemes reals, més complexos, que requereixen solucions realment intel·ligents, (ii) aconseguir retroalimentació en els desenvolupaments realitzats, (iii) interaccionar amb el teixit industrial i socio-econòmic del nostre voltant, aportant valor afegit.
7. Sistemes de visió per computador. Es basen en la captura d'informació de l'entorn en format visual (imatge, vídeo, profunditat, núvols de punts) i en l’anàlisi i interpretació d’alt nivell de les imatges i vídeos resultants. L'objectiu és extreure’n informació simbòlica que pugui portar a la presa de decisions en funció del contingut. Es busca automatitzar i millorar les tasques que realitzen els humans a través del sistema visual. Les aplicacions inclouen: reconeixement d’activitats i de continguts, la indexació dels continguts, millores en la interacció entre humans i ordinadors o entre humans, interpretació d’imatge mèdica, aplicacions industrials, robòtiques o en mobilitat, etc.
8. Tecnologies que permeten l'extracció d'informació que la veu conté: reconeixement del que es diu, l'idioma o el dialecte, característiques del parlant -qui és, la seva edat, el sexe, l'estat emocional-, la direcció del so. També treballem en la caracterització general de l'àudio, per determinar quan hi ha veu i quan hi ha altres esdeveniments acústics com música o sorolls diversos. A més, les tecnologies de la parla possibiliten generar veu -síntesis de veu- o modificar les seves característiques.
Keywords
Assistive Technologies, Bioinformatics, Biomedicine, Climate Change, Creativity, Education, Energy, Environment and Sustainability, Environmental Sciences, Fraud Detection, Health and Wellbeing, Industrial Applications Learning, Industry 4.0, Machine Learning, Data Science, Reasoning, Decision Making Support, Soft Computing, Data Visualization, Fuzzy Systems, Artificial Neural Networks, Deep Learning, Support Vector Machines, Probabilistic Models, Evolutionary Strategies, Linguistic Processors, Knowledge Management, Automated Translation, Recovery Techniques, Natural Language Processing, Cognitive Systems, Multiagent Systems Information Management, Man-Machine Interaction, Marketing, Robotics, Mental Health, Smart City, Tourism, Vision, e-Commerce, eHealth, eLearning
Fill in details (researchers incharge only)
 • Castell Ariño, Nuria (122)
  (until 2020-02-29)
 • Khan, Umair
  (until 2020-12-31)
 • Pascual De La Puente, Santiago
  (until 2020-01-31)
 • Salvador Aguilera, Amaia
  (until 2018-11-11)
 • Sevilla Villanueva, Beatriz
  (until 2019-09-12)

Scientific and technological production