Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

KRD - Kinematics and Robot Design

Total activity: 305
Type
Research group
Type of group
UPC research group
Acronym
KRD
Address
Parc Tecnològic de Barcelona. c/ Llorens i Artigas 4-6. Open in new window
City
08028 Barcelona
URL
http://www.iri.upc.edu/research/kinematics Open in new window
Objectives
El grup estudia el comportament dels mecanismes articulats i la planificació, simulació i el control eficient i segur dels moviments d'aquests sistemes. Tots aquests aspectes són esencials per poder desenvolupar els robots cada vegada més complexos d'avui en dia, que s'han de dissenyar de forma que operin en els espais de treball pre-establerts, que han de manipular objectes de forma destra i que han d'evitar en tot moment les configuracions singulars i les col·lisions amb l'entorn.
Keywords
Motion planning, Position analysis of multi-loop linkages, Robot design and construction, Singularity analysis
Fill in details (researchers incharge only)

Scientific and technological production

1 to 50 of 305 results