Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

MAPTHE - Matrix Analysis and Discrete Potential Theory

Total activity: 5
Type
Research group
Type of group
UPC research group
Acronym
MAPTHE
Address
AV. Eduard Maristany, 16, Edifici A Open in new window
City
08019 Barcelona
URL
https://futur.upc.edu/MAPTHE Open in new window
Objectives
L'activitat investigadora del grup MAPTHE s'emmarca en el context de la Matemàtica Aplicada, concretament en aplicacions de la Teoria del Potencial. Les tècniques emprades pel grup provenen essencialment dels àmbits de la Teoria Discreta del Potencial i de l'Àlgebra Lineal.
L'interès fonamental d'aquest grup és el disseny i la implementació d'algorismes de resolució del problema invers en xarxes estructurades, que es basa en determinar l'estructura interna de la xarxa a partir de dades a la seva frontera. Aquests problemes discrets tenen interès por si sols però, a més representen l'aproximació discreta de problemes en l'àmbit continu que són d'interès tecnològic, com el de la tomografia d'impedància elèctrica o el de la prospecció geofísica.
Atès que la resistència efectiva és una de les eines utilitzades per a aquesta anàlisi, estudiem també problemes relatius a la robustesa de les xarxes fent servir paràmetres relacionats amb l’esmentada resistència efectiva.
Keywords
Inverses generalitzades, Matemàtica discreta, Problema invers en xarxes, Robustesa en xarxes, Teoria de matrius, Teoria discreta del Potencial, Tomografia d'impedància elèctrica.
Fill in details (researchers incharge only)

Scientific and technological production

1 to 5 of 5 results
 
 • Explicit inverse of nonsingular Jacobi matrices

   Encinas, A.; Jiménez, M.J.
  Discrete applied mathematics
  Vol. 263, p. 130-139
  DOI: 10.1016/j.dam.2019.03.005
  Date of publication: 2019-06-30
  Journal article
  Loading...
 • Green functions on product networks

   Arauz, C.; Carmona, A.; Encinas, A.; Mitjana, M.
  Discrete applied mathematics
  Vol. 263, p. 22-34
  DOI: 10.1016/j.dam.2018.10.004
  Date of publication: 2018-01-01
  Journal article
  Loading...
 • The Kirchhoff indices of join networks

   Bendito, E.; Carmona, A.; Encinas, A.
  Discrete applied mathematics
  Vol. 160, num. 1-2, p. 24-37
  DOI: 10.1016/j.dam.2011.09.017
  Date of publication: 2012-01
  Journal article
  Loading...
 • Boundary Value Problems on Weighted Networks

   Bendito, E.; Carmona, A.; Encinas, A.
  Discrete applied mathematics
  Vol. 156, num. 18, p. 3443-3463
  Date of publication: 2008-11
  Journal article
  Loading...
 • Broadcasting in cycle prefix digraphs

   Comellas, F.; Mitjana, M.
  Discrete applied mathematics
  Vol. 83, num. 1-3, p. 31-39
  DOI: 10.1016/S0166-218X(97)00102-9
  Date of publication: 1998-03
  Journal article
  Loading...