Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

NEMEN - Nanoengineering of Materials Applied to Energy

Total activity: 844
Type
Research group
Type of group
UPC research group
Acronym
NEMEN
Address
Escola d'Enginyeria Barcelona Est. C. Eduard Maristany, 10-14. 08019 Barcelona Open in new window
City
08019 Barcelona
URL
https://deq.upc.edu/ca/recerca/copy_of_nemen Open in new window
Objectives
Es treballa en la preparació, caracterització i avaluació de catalitzadors per operar en fase heterogènia en reaccions d'interès fonamental i industrial en el camp de l'energia. Es dissenyen catalitzadors model, normalment nanopartícules suportades sobre òxids inorgànics, per tal d'esbrinar la naturalesa dels seus centres actius amb l'ajut de tècniques “operando” d'espectroscòpia i microscòpia que es duen a terme als laboratoris del grup, que inclouen un microtró, al Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala de Barcelona (Campus Diagonal-Besòs de la UPC) i al sincrotró ALBA. L'aplicació industrial està orientada a la preparació a mida de dispositius catalítics i a l'enginyeria de la reacció. Es treballa amb reactors de parets catalítiques, microreactors, reactors de membrana i amb tècniques d’impressió 3D. Es treballa en la producció catalítica i fotocatalítica d’hidrogen i combustibles sintètics, en l’eliminació de contaminants atmosfèrics (CO, VOC i sutge) i en la valorització de CO2.
Keywords
chemical reactions, energy, heterogeneous catalysis, photocatalysis, surface science, synchrotron radiation, volatile organic compounds (VOC)
Fill in details (researchers incharge only)
 • Casanovas Grau, Albert
  (until 2018-02-28)
 • Castedo Rodriguez, Alejandra
  (until 2018-11-30)
 • Cwik, Agnieszka Lucyna
  (until 2018-09-30)
 • Hedayati, Ali
  (until 2016-03-04)
 • Ramos Guzman, Erika Paola
  (until 2015-04-30)
 • Rodriguez Rausis, Kwon Bok
  (until 2020-03-31)
 • Schiffer González, Adrián Miguel
  (until 2016-06-30)

Scientific and technological production

1 to 50 of 844 results