Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Scientific and technological production

1 to 1 of 1 results
 
  • Centre d'innovació tecnològica en convertidors estàtics i accionaments

     Montesinos-Miracle, D.; Joan Rull-Duran; J. Rull; J. Rull-Duran; Galceran-Arellano, S.; Capo, M.; Girbau-Llistuella, Francesc; Sau, J.; Boix, O.; Chillon, C.; Vidal, J.; R. Villafafila-Robles; De La Fuente, A.; Ferrer, R.; Eduardo Prieto-Araujo; Gross, G.; Lloret, P.; Díaz-González, F.; Olivella, P.; Cheah, M.; Lledó, T.; Marin, M.; Gomis-Bellmunt, O.; Sumper, A.; Bergas, J.; Llonch-Masachs, M.; Enric Sánchez-Sánchez; Bullich, E.; Miguel-Espinar, C.; Sudria, A.; Munné, I.; Aragüés, M.; Heredero-Peris, D.
    Competitive project
    Loading...