Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

SIC - Smart Control Systems

Total activity: 1297
Type
Research group
Type of group
UPC research group
Acronym
SIC
Address
Edifici GAIA – TR14 – Campus de Terrassa Open in new window
City
08222 Terrassa
URL
https://futur.upc.edu/SIC Open in new window
Objectives
El Grup de Recerca en Sistemes Intel·ligents de Control (SIC) és un grup multidisciplinari de professors de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) - Barcelona Tech dedicat a l'ampli món del control automàtic i la supervisió de sistemes.
L’objectiu principal del SIC és contribuir a la competitivitat de les nostres empreses i al coneixement científic i tècnic. Els investigadors del SIC descriuen els sistemes dinàmics mitjançant models matemàtics, analitzen dinàmicament el seu comportament en domini temporal i freqüencial, localitzen de forma òptima sensors, dissenyen sistemes de control avançats (controladors predictius, controladors intel·ligents, ...) i desenvolupen sistemes de supervisió que optimitzen criteris de funcionament sota diverses restriccions amb capacitat per predir, detectar i diagnosticar fallades i amb capacitat per crear mecanismes tolerants a possibles fallades en temps real dels sistemes complexos.
Keywords
control, modelling, optimisation, supervision
Fill in details (researchers incharge only)

Scientific and technological production

1 to 50 of 1297 results