Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

SPAq - Aquaculture Production Systems

Total activity: 247
Type
Research group
Type of group
UPC research group
Acronym
SPAq
Address
Edifici D4C. C. Esteve Terradas, 8 Open in new window
City
08860 Castelldefels
URL
https://futur.upc.edu/SPAq Open in new window
Objectives
L'activitat científica del grup SPAq se centra en l'optimització del disseny i maneig de sistemes d'aqüicultura multitròfica integrada en recirculació (IMTA-RAS). La integració de cultius de peixos amb macroalgues en sistemes de recirculació és una prometedora línia d'actuació de cara a la diversificació i sostenibilitat de l'aqüicultura.
L'optimització dels sistemes IMTA-RAS s'encara des d'una perspectiva pluridisciplinar que engloba:
1) Identificació i caracterització de les macroalgues idònies en base a les especificitats dels sistemes IMTA-RAS i als requeriments de temperatura de l'espècie de peix.
2) Enginyeria de les instal·lacions, que inclou la definició de les característiques i dimensions dels diferents components que integren els sistemes IMTA-RAS.
3) Estudi de la qualitat de les algues produïdes per a la seva utilització en alimentació humana i animal.
Actualment el grup treballa amb la integració del cultiu de llenguado (S. senegalensis) amb enciam de mar (Ulva sp).
Keywords
aqüicultura multitròfica integrada, disseny hidrodinàmic de tancs, enciam de mar, gestió de residus, llenguado, macroalgues, qualitat dels productes aqüícoles, sistemes de recirculació aqüícola
Fill in details (researchers incharge only)

Scientific and technological production

1 to 50 of 247 results