Carregant...
Carregant...

Vés al contingut (premeu Retorn)

Preguntes freqüents


Pàgina d'un projecte

 • Com mostrar les publicacions en la pàgina d'un projecte?
  Quan es dona d'alta una publicació a DRAC Finestra nova en el camp "Projectes finançadors" cal seleccionar el projecte. Si aquest no apareix en el desplegable, cal donar-lo d'alta amb el botó  "Crear".
   
 • Com corregir o ampliar la informació d'un projecte de recerca?
  Per als projectes gestionats per l'Àrea de Recerca - CTT, envieu un tiquet a: info.biblioteques@upc.edu
  Per als projectes introduits a DRAC pels mateixos investigadors, qualsevol membre de l'equip podrà modificar les dades del projecte a DRAC. En el cas d'un investigador que no consti en el projecte, s'haurà d'adreçar a l'Investigador Principal (IP) per tal que l'afegeixi a DRAC .

Pàgina del grup de recerca 

 • Com completar les dades? 
  Des de l'opció Identifica't del menú superior, el responsable del grup ha d'autenticar-se, anar al racó personal i a la pestanya Perfil d'organització - Nom del grup. Des d'aquesta, es pot incorporar el logo del grup, les xarxes col·laboratives i els enllaços d'interès.

  La resta d'informació, el responsable del grup l'ha d'actualitzar a DRAC Finestra nova des de la pestanya Unitats/grups de recerca - Dades del grup de recerca. La informació s'actualitzarà a FUTUR en la següent actualització del portal. 

  La pestanya "Més investigadors" mostra les persones que anteriorment han format part del grup de recerca.
   


Pàgina de l'investigador/a

 • Qui té una pàgina d'investigador/a a Futur?
  Tots els investigadors en actiu de la UPC (professors, investigadors, investigadors en formació i personal de suport a la recerca) amb activitats de recerca introduïdes a DRAC Finestra nova.
   
 • Com completar les dades personals de la pàgina de l'investigador/a?
  Des de l'opció Identifica't del menú superior, autenticar-se i anar al racó personal a la pestanya de perfil d'investigador. Es recarregarà la pàgina mostrant un formulari amb els camps:
   
  • Àrees d'expertesa:
   • Introduir les paraules clau, separades per comes i un màxim de 10.
   • Introduir les mateixes paraules clau en l'idioma corresponent als 3 camps d'idioma.
  • Index h:
   • Incloure l'Index h a DRAC Finestra nova (Dades personals > Índex de Hirsch) i, des de Futur, marcar SI a "Vols publicar-ho a Futur?".
  • Categoria professional:
   • Es fa pública la informació que prové de DRAC Finestra nova quan l'investigador marca SI a "Vols publicar-ho a Futur?".
   • Omplir primer la informació a DRAC Finestra nova si aquesta no està inclosa.
  • Doctorat:
   • Es fa pública la informació que prové de DRAC Finestra nova quan l'investigador marca SI a "Vols publicar-ho a Futur?".
   • Omplir primer la informació a DRAC Finestra nova si aquesta no està inclosa.
  • Titulació universitària:
   • Es fa pública la informació que prové de DRAC Finestra nova quan l'investigador marca SI a "Vols publicar-ho a Futur?".
   • Omplir primer la informació a DRAC Finestra nova si aquesta no està inclosa.
  • Titulació de postgrau:
   • Es fa pública la informació que prové de DRAC Finestra nova quan l'investigador marca SI a "Vols publicar-ho a Futur?".
   • Omplir primer la informació a DRAC Finestra nova si aquesta no està inclosa.
  • Entitat vinculada de recerca:
   • Omplir el formulari i seleccionar una de les opcions del desplegable.
   • Es poden afegir o treure entitats amb el + i la X que es troben al costat del camp del formulari.
  • ORCID:
   • Incloure l'identificador a DRAC Finestra nova (Dades personals > Id. ORCID).
  • Researcher ID:
   • Incloure l'identificador a DRAC Finestra nova (Dades personals > Researcher id).
  • Scopus Author ID:
   • Incloure l'identificador a DRAC Finestra nova (Dades personals > SCOPUS id).
  • Enllaços d'interès:
   • Introduir els enllaços seguint les indicacions:
    • Per cada enllaç es pot posar un títol i una URL. Si no es posa títol només aparèixer la URL.
    • Els enllaços són d'idioma únic.
    • Es poden afegir o treure enllaços amb el + i la X que es troben al costat del camp del formulari.
  • Xarxes col·laboratives:
   • Introduir les xarxes col·laboratives seguint les indicacions:
    • Per cada xarxa, seleccionar una opció del desplegable i introduir l'enllaç al perfil a la casella del costat.
    • Es poden afegir o treure xarxes amb el + i la X que es troben al costat del camp del formulari.
  • Imatge:
   • Pujar la imatge seguint les indicacions:
    • La imatge adjuntada ha de ser en format JPG o PNG i amb unes mides màximes de 120x120 píxels.
    • Si ja es disposa d'una imatge i s'adjunta una nova, aquesta sobreescriu l'antiga.
    • Per eliminar la imatge només cal marcar la casella "Eliminar la imatge actual" que es troba a sota del control per seleccionar un fitxer per la imatge.
      
 • Com formar part de la Guia d'experts?
  Des de l'enllaç Identifica't del menú superior, autenticar-se i anar al racó personal a la pestanya de perfil d'investigador. A la part inferior, emplenar la "Guia d'experts". En aquest apartat de gestió interna i per tant no públic, cal afegir el telèfon de contacte i l'àmbit de coneixement de la Guia d'experts. Aquestes informacions són d'ús intern de l'Oficina de Mitjans de Comunicació de la UPC. És necessari afegir les àrees d'expertesa i es recomana publicar una imatge personal.
   

Actualització de la informació

 • Quan s'actualitza la informació a Futur?
  Tant si la modificació s'ha fet a DRAC Finestra nova com en la resta de sistemes d'informació (UPCommons Finestra nova, etc.), les modificacions es fan visibles a Futur a partir de la següent actualització del Portal, que es fa setmanalment.


Incrustar activitats en altres webs

 • Com incrustar les activitats d'un grup, d'una unitat o d'un/a investigador/a en genwebs o altres webs?
           Feu servir un iframe. És l'opció que requereix menys desenvolupament i dedicació i que garanteix que les dades estiguin sempre actualitzades. Per obtenir la URL de l'iframe:
           - aneu a la pàgina del grup de recerca, unitat o investigador/a, etc. de FUTUR 
           - apliqueu si s'escau els filtres corresponents en funció del que es vulgui mostrar a la pàgina del grup, de la unitat, de l'investigador/a: només articles en revista, projectes, patents               d'invenció, etc.
           - dins l'opció Exporta, seleccioneu "Inserir en una web" 
           - es mostra una finestra amb la URL: aquest és el codi que cal posar a l'iframe