Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

People  (3 results)

 • Aravanis, Alexios

  Total activity: 7
 • Fernandez Garcia, Daniel

  Total activity: 215
  Department of Civil and Environmental Engineering
  GHS - Hydrogeology Group
  Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)
 • Ornat Longarón, César

  Total activity: 173
  Department of Agri-Food Engineering and Biotechnology
  GINEMQUAL - Gestió Integrada de Nematodes Fitoparàsits i dels Efectes sobre el Rendiment i Qualitat de la Collita
  Barcelona School of Agricultural Engineering (ESAB)OrganizationScientific and technological production  (51 results)

See all results

Journals