Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

People  (13 results)

 • Altmeyer, Sebastian Andreas

  Total activity: 5
  Department of Physics
  DF - Dinàmica de Fluids: formació d'estructures i aplicacions geofísiques
  Castelldefels School of Telecommunications and Aerospace Engineering (EETAC)
 • Boixader Ibañez, Dionis

  Total activity: 72
  Department of Architectural Technology
  Vallès School of Architecture (ETSAV)
 • Crusat Codina, Laura

  Total activity: 5
  Department of Civil and Environmental Engineering
 • Crusells Girona, Miquel

  Total activity: 6
  Department of Construction Engineering
  Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)
 • De Pouplana Sarda, Ignasi

  Total activity: 4
  Department of Civil and Environmental Engineering
  Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)
See all results

OrganizationScientific and technological production  (990 results)

See all results

Journals